Return Policy

(Scroll down for English) 

Politica de returnare 

Termenul de returnare al unui produs este de 14 zile. Dacă au trecut mai mult de 14 zile de la achiziție, din păcate nu vă mai putem restitui banii și nu vă putem schimba produsul. Retururile și rambursările sunt posibile doar în cazul achizițiilor efectuate în Europa de est.

Pentru a returna un produs, acesta trebuie să fie neutilizat și în aceeași stare în care era atunci când l-ați primit. De asemenea, trebuie să aibă ambalajul original.

Pentru a efectua returul, avem nevoie de o chitanță sau o dovadă a achiziției. În anumite situații, rambursarea (dacă este cazul) se efectuează numai parțial:

Respectarea legislației

Site-ul Web poate fi utilizat doar în scopuri legale și de o manieră legală. Sunteți de acord să respectați toate legile, statuturile și regulamentele în vigoare referitoare la acest site și la eventualele tranzacții efectuate prin intermediul site-ului.

  • În cazul oricărui articol returnat care nu se mai află în starea inițială, este deteriorat sau incomplet, din motive independente de noi.
  • În cazul oricărui articol returnat la mai mult de 14 zile de la livrare.

Rambursarea (dacă este cazul):

După ce produsul returnat a fost primit și analizat, vă vom trimite un email pentru a vă anunța că am primit articolul pe care l-ați returnat. De asemenea, vă vom informa dacă rambursarea a fost aprobată sau respinsă.

Dacă se aprobă rambursarea, va fi procesată și banii vor fi restituiți în mod automat pe cartea de credit sau prin metoda de plată originară, într-un anumit număr de zile, în funcție de banca/emițătorul cardului dvs.

Întârzierea sau neefectuarea rambursării (dacă este cazul):

Dacă nu vi s-au restituit încă banii, mai întâi verificați din nou contul bancar.

Apoi contactați compania emițătoare a cardului de credit; e posibil ca rambursarea să fie anunțată oficial după un anumit interval de timp.

Apoi contactați banca dvs. Deseori rambursarea este anunțată după un interval de timp necesar pentru procesare.

Dacă ați urmat toate aceste etape și încă n-ați primit banii, vă rugăm să ne contactați la info@liberationtheremedy.ro.

Produse cu preț redus (dacă este cazul):

Rambursarea este posibilă doar în cazul articolelor cu preț întreg; din păcate acest lucru nu se aplică în cazul produselor cu preț redus.

Schimbarea produsului (dacă este cazul):

Schimbăm doar articole defecte sau deteriorate. Dacă e necesar să schimbați un produs cu altul identic, trimiteți-ne un email la info@liberationtheremedy.ro

Livrare:

Pentru a returna produsul, acesta trebuie trimis la adresa furnizată în emailul care autorizează returul (dacă nu aveți acest email, vă rugăm să ne contactați la info@liberationtheremedy.ro)

Plata transportului produsului pe care-l returnați intră în sarcina dvs. Costurile de transport nu se restituie. Dacă ați primit banii pe un produs pe care l-ați returnat, costul transportului acestuia va fi scăzut din suma restituită.

Timpul necesar pentru a primi un produs care a fost înlocuit depinde de zona în care locuiți.

Return Policy

Our policy lasts 14 days. If 14 days have gone by since your purchase, unfortunately, we can not offer you a refund or exchange. Returns & Refunds are only accepted on purchases within Eastern Europe.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.
There are certain situations where only partial refunds are granted (if applicable):

COMPLIANCE WITH LAWS

The Website may be used only for lawful purposes and in a lawful manner. You agree to comply with all applicable laws, statutes, and regulations regarding the Website and any transactions conducted on or through the Website.

  • Any item not in its original condition is damaged or missing parts for reasons not due to our error.
  • Any item returned subsequent to 14 days after delivery.

REFUNDS (IF APPLICABLE):

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If your refund is approved, then your refund will be processed and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days depending on your bank/card issuer.

LATE OR MISSING REFUNDS (IF APPLICABLE):

If you have not received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next, contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund, please contact us at info@liberationtheremedy.ro.

Sale items (if applicable):

Only regular priced items may be refunded, unfortunately, sale items cannot be refunded.

Exchanges (if applicable):

We only replace items if they are defective or damaged.  If you need to exchange it for the same item, send us an email at info@liberationtheremedy.ro and we will provide a ship-to address.

Shipping:

To return your product, you should mail your product to the address provided in the email receipt authorizing the return (if you do not have this email, please contact us at info@liberationtheremedy.ro )

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item.B Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

 

Solverwp- WordPress Theme and Plugin